สิงห์บุรีนิวส์ ข่าวสิงห์บุรี

สิงห์บุรี จัดนิทรรศการศิลปกรรม สิงห์ก็มีศิลป์

0 796

เมื่อเวลาเวลา 15.00 น. วันที่ 18 ก.พ. 2560 ณ บ้านควายอาร์ต 11/3 บ้านพระนอน หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และ นายพศิน โกมลวิชญ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรม สิงห์ก็มีศิลป์ โดย นายชนสรณ์ โกมลวาทิน ศิลปินด้านจิตรกรรมและอาจารย์สอนศิลปะพร้อมด้วยเพื่อนๆ

ที่มีใจรักศิลปะและมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆ อาทิ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน วิถีชีวิต ของชาวจังหวัดสิงห์บุรี ได้รวบรวมผลงานด้านศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการให้เยาวชนและประชาชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนได้รู้จักส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมจังหวัดสิงห์บุรีสู่สายตาประชน เป็นแรงบันดาลใจต่อเยาวชน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ขอเชิญประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรม สิงห์ก็มีศิลป์ เช่น งานศิลปกรรมด้าน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย รวมถึงงานหัตถกรรมและงานด้านศิลปปประยุกต์ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถามโทร. 098-829- 8347 นายชนสรณ์ โกมลวาทิน

 

DSC_8144.00_00_27_17.Still012 DSC_8144.00_01_02_16.Still011 DSC_8144.00_02_15_03.Still009 DSC_8144.00_02_46_19.Still010

ทิ้งคำตอบไว้