สิงห์บุรีนิวส์ ข่าวสิงห์บุรี

สิงห์บุรีจัดกิจกรรมวันครู

0 420

เมื่อเวลา 08.00 น.  วันนี้ ( 16 มกราคม 2561)  จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ขึ้น  ณ  ศาลาเอนกประสงค์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  มีพระเทพปริยัติสุธี  เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี  และเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธา  สายวานิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  และ ดร.สุเมธี  จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  โดยในงานวันครูดังกล่าวได้กำหนดหัวข้อแก่นสาระ ไว้ว่า “เฉลิมรัชสมัย  ครูไทยพัฒนา”  และกำหนดแนวทางจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10   เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์  และเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู  และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี  ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครูและประชาชน

ในงานมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ  สามเณร จำนวน 66 รูปพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์   กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี  กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  กิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจ  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  มอบรางวัลให้แก่ครู ครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด  ครูดีของปวงประชา ครูดีไม่มีอบายมุข  จำนวน 44 ราย และมอบรางวัล การประกวดคำขวัญวันครู 10 รางวัล

 

ทิ้งคำตอบไว้